Bùi Thị Yến

Bà Bùi Thị Yến là người chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải trên website https://apkjoymi.com và các Mạng xã hội của APKJoymi. 

  • Họ & Tên: Bùi Thị Yến
  • Năm sinh: 1990
  • Quê quán: Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trình độ: Đại Học
  • Tốt nghiệp: Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Theo dõi các kênh: Facebook, Youtube…

Chức vụ và Nhiệm vụ tại APKJoymi

  • Chức vụ: CEO & Founder
  • Nhiệm vụ: hiện bà Bùi Thị Yến là nhà sáng lập và điều hành APKJoymi.

Gửi Góp Ý & Kiến Nghị đến CEO Bùi Thị Yến